Hàng trăm người được huy động cưa bỏ rừng cao su để bàn giao phục vụ…