Bên cạnh đó, dòng sản phẩm nhà phố thương mại còn đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chí của nhà đầu tư như thiết….