Theo quy hoạch, khu vực xung quanh sân bay Long Thành sẽ trở thành “thành phố sân bay”, và là….